ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPS EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMEEN:
Alle bestellingen vallen onder toepassing van onze algemene voorwaarden. Onze prijzen & voorwaarden zijn inclusief BTW (21%) en geldig tot de eerstvolgende prijswijziging. Alle prijzen zijn netto/netto tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bestellingen worden steeds aanvaard mits betaling geldig voorschot. Daarop volgend cash of per betaalkaart ter plaatse en tegelijkertijd bij de afhaling. De koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf het vertrek van de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij niet betaling behouden wij het recht om verdere leveringen stop te zetten.

BETWISTINGEN:
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Gent.

BESTELLING:
Om misverstanden te voorkomen kunnen we enkel schriftelijke bestellingen aanvaarden. Telefonische bestellingen worden niet aanvaard. De leveringsnota’s dienen een duidelijke vermelding te hebben van: het facturatieadres en/of leveringsadres, contactpersoon en gegevens waarop wij u kunnen bereiken, de referentie van uw order, ons artikelnummer, omschrijving van het artikel en gewenste hoeveelheid.

U ontvangt van ons binnen de 5 werkdagen een schriftelijke orderbevestiging, zo niet, gelieve ons te contacteren. Eventuele onjuistheden, of aan te brengen wijzigingen in deze orderbevestiging dienen door u schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen de 2 à 3 werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging tenzij dit anders is afgesproken. Zonder reactie van uwentwege worden de goederen geleverd zoals vermeld op uw orderbevestiging.

De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

KLACHTEN:
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Eens deze termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Uw klacht dient een duidelijke verwijzing te hebben naar het nummer van de factuur of dat van het kassa afschrift, de datum van de levering, uw referentie, het betreffende artikel en de aard van de klacht.

Uw schrijven dient vergezeld te zijn van een foto van het beschadigde artikel. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke ongeschonden originele verpakking. Bij leveringen conform de bestelbon worden geen retours aanvaard. Retourgoederen worden enkel geretourneerd tegen een waardebon na intern overleg, waarvoor andere artikelen kunnen worden aangekocht binnen dezelfde meubelcategorie.

GARANTIE:
Daar onze meubelen grotendeels handgemaakt zijn kunnen wij geen garantie geven op verschillen aangaande afwerking en afmetingen. Ook kleurschakeringen, vorm en structuur kunnen licht verschillen, waardoor later bijbestelde artikelen kunnen afwijken van de eerder geleverde meubelen. Dit kan ons niet ten laste gelegd worden. Ook artikelen die in solden of sterk afgeprijsd zijn kunnen we geen verdere garantie op verlenen.

Wij kunnen geen garantie bieden op het vertonen van haarscheurtjes en/of kleurverschillen ontstaan door verandering van temperatuur, vochtigheidsgraad en lichtinval. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur, het verkleuren van het hout, textiel, vezelstoffen en leder, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden, of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Bij stoelen geven wij geen garantie bij horeca-gebruik. Bij abnormaal gebruik, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, noch de klacht aanvaarden.

Geen enkele foto of model van Woodpack NV – Teakdeals mag gekopieerd, opgeslagen of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming. Foto’s van onze collecties mogen niet gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming. Alle prijzen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.